HemMat och VinFlorensResorBokaOm oss
Poggerino - Chianti Classico
Toscana - Italiens hjärta

Resevillkor och information

Följande resevillkor gäller för resor med BonaDiem Travels AB.

Särskilda resevillkor

Nedanstående särskilda resevillkor gäller före Allmänna Resevillkor.

Anmälan och betalning

Anmälan till våra resor och bokning av plats görs via bokningsformuläret på vår hemsida.
Platsen är reserverad för resenären när bokningen kommit BonaDiem Travels AB tillhanda, vilket vi bekräftar inom 2 arbetsdagar.

Bokningsavgift skall inbetalas före det datum som specificeras i respektive resas Resevillkor. Bokningen är bindande för parterna så snart betalningen registrerats på Bankgiro 210-7167. Vi bekräftar mottagen bokningsavgiftsavgift inom 5 arbetsdagar.

Bokningsavgiften dras av från slutlikviden vilken skall vara oss tillhanda på Bankgiro 210-7167 senast 35 dagar före avresan. Om bokning av resan görs mindre än 35 dagar före avresan skall resans totalpris inbetalas omgående. Före inbetalning skall i detta fall resenären kontakta BonaDiem Travels AB för bekräftelse av att ledig plats finns.

Om en resa ställs in p.g.a. för få deltagare meddelar vi resenären så tidigt som möjligt, dock senast 21 dagar före avresedag.
BonaDiem Travels AB återbetalar då anmälningsavgiften samt den slutlikvid som resenären erlagt för den inställda resan. Inga skadeståndskrav kan ställas på någon part på grund av inställd resa.

Avbeställningsskydd och reseförsäkring

Detta ingår ej i resans pris.
Vi rekommenderar att Ni kontrollerar ert avbeställningsskydd och er reseförsäkring via ert eget försäkringsbolag. Vi rekommenderar er också att senast tre veckor före avresan beställa ”Europeiskt sjukförsäkringskort” genom Försäkringskassan. Kortet ger dig rätt till medicinsk nödvändig vård vid de sjukhus och läkarmottagningar som är anslutna till vistelselandets allmänna sjukvårdssystem.

Resenärens rätt till avbeställning av resa

Om resenären önskar avbeställa en bokad resa, skall detta göras skriftligt via mail till BonaDiem Travels AB, , inom den tidsmarginal som anges nedan:
  1. Vid avbeställning tidigare än 35 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad.
  2. Vid avbeställning mellan 34-15 dagar före avresan återbetalas 50 % av resans totalpris till resenären och BonaDiem Travels AB behåller resterande 50 % som ersättning för redan uppkomna kostnader.
  3. Vid avbeställning från 14 dagar före avresan och fram till avresedagen skall resenären betala 100 % av resans totalpris, som ersättning till BonaDiem Travels AB för redan uppkomna kostnader.

Allmänna resevillkor

Vi följer Konsumentverkets regler ”Allmänna villkor för paketresor”.
Läs mer om dessa villkor på www.konsumentverket.se - Allmänna villkor för paketresor

Resegaranti

BonaDiem Travels AB ställer garantier enligt resegarantilagen. Det innebär att dina pengar är skyddade från första inbetalningen och till dess att resan är genomförd och avslutad i Toscana.
Läs mer om denna resegaranti på www.konsumentverket.se - Resegaranti
BonaDiem Travels AB | Org.nr. 556846-2542 | Copyright © 2011. All rights reserved.